ปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ตราม้าคู่ สูตร 5-20-5

สูตรเร่งผลผลิต 5-20-5
เร่งดอก ออกผล เร่งช่อ เร่งป้อง เร่งติดตา สร้างเกสร สร้างแป้ง สร้างน้ำตาล ผลดก

 

 

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหาร ไปใช้ได้โดยทางราก และทางใบ ช่วยเสริมสร้าง ให้พืชออกดอกและติดผลดี