การให้อาหารพืชทางใบ

ใบนอกจากมีหน้าที่สังเคราะห์แสงปรุงอาหารพืชแล้วยังมีปากใบช่วยคายน้ำ และ ดูดซึมอาหารเข้าทางปากใบ ด้วยสภาพที่เหมาะสมที่สุด

ในการฉีดธาตุอาหารควรเป็นช่วงเช้าที่มีแสงปากใบจะเปิดเต็มที่พืชจะดูดอาหารได้เต็มที่เช่นกันแต่พอแดดจัดอุณหภูมิสูงปากใบจะปิดเพื่อลดการคายธาตุอาหารที่ฉีดก็จะไม่ถูกดูดซึมเข้าไป ช่วงเวลาที่เหมาะในการฉีดเช้า6-9โมง เย็นบ่าย4-6โมงครับเพราะอุณหภูมิ ไม่สูงปากใบเปิดเต็มที่แสงเต็มที่ (อย่าลืมดูฝนฟ้าด้วยนะมึดครึมอย่าฉีด) ความรู้เรื่องการให้อาหารพืชทางใบ มีแดดฉีดได้แต่ไม่ใช่แดดจัดเพราะ แดดจัดอุณหภูมิสูงปากใบจะปิดเพราะ พืชต้องป้องกันตัวเองเหมือนกันคาย น้ำมากพืชก็จะเหยี่ยวตายเพราะขาดน้ำ