หลักสูตร ผู้บริหารโครงการ

หลักสูตรการเป็นผู้บริหารโครงการ มีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะจะทำให้เข้าใจภาพรววมของโครงการ เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการนี้ ทั้งต่อตัวผู้บริหารเอง ต่อเกษตรกรผู้ที่ประสบปัญหาด้านสินเชื่อทางการเกษตร และประโยชน์ของสินค้าที่มีต่อพืชและดิน หากท่านที่สนใจจะทำธุรกิจในเรื่องของการเกษตร ท่านที่กำลังมองหาธุรกิจเพิ่มเติม  ลองมาศึกษาดู โครงการนาคราชคู่ ซื้อง่าย จ่ายสบาย ของเรา หากเห็นว่าเป็นโอกาส ก็สามารถลงทะเบียนและส่งเอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมเป็นผู้บริหารโครงการกับเราได้เลย

เนื้อหาหลักๆที่จะต้องเรียนรู้ในโครงการ มีดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1

- ทำไมจึงเกิดโครงการ นาคราชคู่
- ประโยชน์ของโครงการต่อเกษตรกร
- ประโยชน์ของโครงการต่อผู้บริหารโครงการ
- องค์ประกอบแห่งความสำเร็จของโครงการ
- ภาคภูมิ โรงงานผลิตปุ๋ยอันดับต้นๆ ในไทย และกลุ่มบริษัทในเคลือ

ส่วนที่ 2

- ผลประโยชน์ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมแล้วจะได้อะไร การจ่ายคอมมิชชั่นเป็นอย่างไร
- ข้อมูลสินค้าและประโยชน์ของสินค้าในโครงการ - การแชร์ประสบการณ์การทำงานจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการมาก่อน

ส่วนที่ 3

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้บริหารโครงการ
- เทคนิควิธีการเข้าพบเกษตรกรเพื่อนำเสนอโครงการ
- เทคนิควิธีคุยกับร้านค้าเพื่อให้รับโครงการ
- เทคนิคการคุยผู้นำท้องถิ่น หรือผู้ประสานงาน เพื่อนำเสนอโครงการ

สิ่งที่ต้องทำ
หลังเข้าเรียนรู้  และตัดสินใจเข้าร่วมเป็นผู้บริหารโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนที่ 2 โอนเงิน

ชำระค่าชุดทำงานภาคสนาม 750 บาท โดยโอนเงินเข้ามาที่

ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี  150-3-15418-4
ชื่อบัญชี บจก.นาคราชคู่ แบรนด์ดิ้ง  (สาขา พระพุทธบาท)
หลังจากโอนเรียบร้อยให้แจ้งการชำระเงิน ที่ไลน์ id : @pakphoom

ขั้นตอนที่ 3 ส่งไลน์

ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ มาที่ไลน์ไอดี @pakphoom
– ใบสมัคร และสัญญาตัวแทน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาบัญชีธนาคาร
– ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว (สำหรับติดบัตร)
– หลักฐานการโอนเงิน (สลิปโอนเงิน)
– ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารชุดทำงาน ผู้บริหารโครงการและสินค้าตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเอกสารตัวจริง

ส่งเอกสารตัวจริงมาที่
(โครงการ นาคราชคู่)
บริษัท ภาคภูมิกรุ๊ป (ไทยแลนด์)จำกัด
57/5 หมู่ 6 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร 094-794-1929

ขั้นตอนที่ 5ทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบออนไลน์
ผู้ที่จะผ่านบททดสอบได้

จะต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน

หลังจากบริษัทได้รับเอกสารตัวจริงแล้ว จะออกหนังสือแต่งตั้ง พร้อมชุดทำงานภาคสนามและสินค้าตัวอย่าง จัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้