ขั้นตอนการเปิดออเดอร์

การดำเนินการของบริษัทเมื่อได้รับใบจอง

จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรหาลูกค้าที่อยู่ในใบจอง เพื่อยืนยันตัวตน และ เพื่อยืนยันรายการสั่งจองสินค้า พร้อมแจ้งขั้นตอนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว บริษัทจะออกใบคิวจัดส่งสินค้า

> โทรแจ้งผู้บริหารโครงการเพื่อเตรียมทำสัญญาซื้อขาย
> โทรแจ้งเกษตรกรเพื่อเตรียมเงินงวดแรก เมื่อสินค้าไปส่งถึงและทำสัญญาซื้อขาย

เงื่อนไขการส่ง 4-6 วัน จำนวน 20 กระสอบขึ้นไป ส่งถึงบ้าน
ส่ง 7-10 วัน หากสั่งจำนวนน้อย จะประสานจุดนัดอีกครั้ง

***เริ่มนับวันส่ง หลังเอกสารสมบูรณ์แล้ว***