บัญชีสำหรับชำระค่าสินค้า
งวดที่ 1 และ งวดที่ 2

408-2-67983-4

ธนาคารกสิกรไทย

บจก.ภาคภูมิการเกษตร 003
สาขามาบตาพุด
(สำหรับชำระค่าสินค้า)

บัญชีสำหรับชำระค่าชุดทำงานภาคสนาม
ค่าเสื้อ โบรชัวร์ สินค้าตัวอย่าง ต่างๆ

150-3-15418-4

ธนาคารกสิกรไทย

บจก.นาคราชคู่ แบรนดิ้ง
สาขา พระพุทธบาท
(สำหรับชำระค่าชุดทำงาน สื่อฯ)

หลังโอนเงินเรียบร้อย
ให้แจ้งการโอนเงินทางไลน์ โดยระบุรายละเอียดดังนี้

 

สิ่งที่ต้องส่ง
1. สลิปการโอน

2. รายละเอียดว่าชำระค่าอะไร
ตัวอย่างเช่น


– การแจ้งชำระค่าสินค้า
พิมพ์ : แจ้งชำระค่าสินค้างวดแรกของ
คุณ……………….. จำนวน ………บาท
คุณ…………………จำนวน ………บาท

 

– การแจ้งชำระค่าอุปกรณ์ทำงานภาคสนาม โบชัวร์ หรือ เสื้อ
 พิมพ์ : แจ้งชำระค่าโบชัวร์
จำนวน…………………บาท
ที่อยู่จัดส่ง……………………..
……………………………………
……………………………………