1 ชุดประกอบด้วย

– ปุ๋ยน้ำสูตร 20-5-5 จำนวน 1ขวด

– แร่ธรรมชาติ 1 กระสอบ

– ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินบำรุงพืช 1 กระสอบ

– นาคราชคู่ NBN Tree ion Plus  1 ซอง

1 ชุดประกอบด้วย

– ปุ๋ยน้ำสูตร 5-20-5 จำนวน 1ขวด

– แร่ธรรมชาติ 1 กระสอบ 1 กระสอบ

– ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินบำรุงพืช 1 กระสอบ

– นาคราชคู่ NBN Tree ion Plus  1 ซอง

1 ชุดประกอบด้วย

– ปุ๋ยน้ำสูตร 5-5-20 จำนวน 1ขวด

– แร่ธรรมชาติ 1 กระสอบ 1 กระสอบ

– ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินบำรุงพืช 1 กระสอบ

– นาคราชคู่ NBN Tree ion Plus  1 ซอง

ชนิดผง 8 กรัม (ใช้ได้ 20-30ไร่ ต่อ1 ซอง)

ชนิดเม็ด 4สี เกรดพรีเมี่ยม นาคราชคู่ NBN 50kg ( 1 กระสอบ ใช้ได้ 1 ไร่ )

ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติ ตราม้าคู่ 50 kg ( 1 กระสอบ ใช้ได้ 1 ไร่ )

เร่งการเจริญเติบโต เร่งรากลำต้นใบ โตไว ใบเขียว ลำต้นใหญ่ รากมาก โต ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว

เร่งดอกออกผล เร่งช่อ เร่งป้อง เร่งติดตา สร้างเกสร สร้างแป้ง สร้างน้ำตาล ผลดก

เร่งผลผลิต ใหญ่ยาว รสชาติ เร่งน้ำหนัก ผลดก หัวใหญ่ ต้นโต น้ำหนักมาก

ปุ๋ยเคมี 4in1 สูตร 6-9-6

เร่วดอก ติดผล สร้างแป้ง เร่งหัว ผลดก เพิ่มเมล็ดมาตามช่วงฤดูกาล ปรับปรุงดิน ลดความเป็นกรด ลดสารตกค้าง

พืชได้รับ NPK ตามความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ทำให้ประหยัด ไม่สูญเปล่า

พืชได้รับ ธาตุรอง-เสริม อาการพืชขาดธาตุอาหาร จะลดน้อยลง

ได้ประโยชน์จากฮิวมัส ทำให้ดินระบายน้ำดีขึ้น เป็นอาหารและพลังงาน ของจุลินทรีย์ดิน

ดินกลับมามีชีวิต ดินดี ปลูกอะไรก็ดี เพราะวัสดุปรับปรุงดินจะปรับ ค่าความเป็นกรดของดินจะลดลง พืชจะกินปุ๋ยมากขึ้น

ปุ๋ยเคมี 4in1 สูตร 9-9-9

เร่งการเจริญเติบโต เร่งดอก เร่งผลผลิต เป็นปุ๋ยรองพื้น บำรุงดิน ปรับปรุงดินลดความเป็นกรด ลดสารตกค้าง

พืชได้รับ NPK ตามความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ทำให้ประหยัด ไม่สูญเปล่า

พืชได้รับ ธาตุรอง-เสริม อาการพืชขาดธาตุอาหาร จะลดน้อยลง

ได้ประโยชน์จากฮิวมัส ทำให้ดินระบายน้ำดีขึ้น เป็นอาหารและพลังงาน ของจุลินทรีย์ดิน

ดินกลับมามีชีวิต ดินดี ปลูกอะไรก็ดี เพราะวัสดุปรับปรุงดินจะปรับ ค่าความเป็นกรดของดินจะลดลง พืชจะกินปุ๋ยมากขึ้น

ปุ๋ยเคมี 4in1 สูตร 9-6-6

เร่งการเจริญเติบโต เร่งโต เขียวไว ระบบรากใบ – ลำต้นแข็งแรง ปรับปรุงดิน ลดความเป็นกรด ลดสารตกค้าง

พืชได้รับ NPK ตามความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ทำให้ประหยัด ไม่สูญเปล่า

พืชได้รับ ธาตุรอง-เสริม อาการพืชขาดธาตุอาหาร จะลดน้อยลง

ได้ประโยชน์จากฮิวมัส ทำให้ดินระบายน้ำดีขึ้น เป็นอาหารและพลังงาน ของจุลินทรีย์ดิน

ดินกลับมามีชีวิต ดินดี ปลูกอะไรก็ดี เพราะวัสดุปรับปรุงดินจะปรับ ค่าความเป็นกรดของดินจะลดลง พืชจะกินปุ๋ยมากขึ้น

ปุ๋ยเคมี 4in1 สูตร 6-9-6

เร่วดอก ติดผล สร้างแป้ง เร่งหัว ผลดก เพิ่มเมล็ดมาตามช่วงฤดูกาล ปรับปรุงดิน ลดความเป็นกรด ลดสารตกค้าง

พืชได้รับ NPK ตามความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ทำให้ประหยัด ไม่สูญเปล่า

พืชได้รับ ธาตุรอง-เสริม อาการพืชขาดธาตุอาหาร จะลดน้อยลง

ได้ประโยชน์จากฮิวมัส ทำให้ดินระบายน้ำดีขึ้น เป็นอาหารและพลังงาน ของจุลินทรีย์ดิน

ดินกลับมามีชีวิต ดินดี ปลูกอะไรก็ดี เพราะวัสดุปรับปรุงดินจะปรับ ค่าความเป็นกรดของดินจะลดลง พืชจะกินปุ๋ยมากขึ้น

ปุ๋ยเคมี 4in1 สูตร 6-6-9

เร่งผล น้ำหนักมาก ผลใหญ่ แก่เร็ว น้ำหนักดี เพิ่มผลผลิตมาตามฤดูกาล ปรับปรุงดิน ลดความเป็นกรด ลดสารตกค้าง

พืชได้รับ NPK ตามความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ทำให้ประหยัด ไม่สูญเปล่า

พืชได้รับ ธาตุรอง-เสริม อาการพืชขาดธาตุอาหาร จะลดน้อยลง

ได้ประโยชน์จากฮิวมัส ทำให้ดินระบายน้ำดีขึ้น เป็นอาหารและพลังงาน ของจุลินทรีย์ดิน

ดินกลับมามีชีวิต ดินดี ปลูกอะไรก็ดี เพราะวัสดุปรับปรุงดินจะปรับ ค่าความเป็นกรดของดินจะลดลง พืชจะกินปุ๋ยมากขึ้น

ชนิดเม็ด ตราหมาคู่ 50kg ( 1 กระสอบ ใช้ได้ 1 ไร่ )

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมประสิทธิภาพพืช
ตราม้าคู่  ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร

องค์ประกอบหลัก ไคโตซานไม่น้อยกว่า 2% +อโทนิค (กลุ่มในโครฟิโนเลต)

สารสกัดจากธรรมชาติ : ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง- เสริม
ตราม้าคู่  ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร

ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด