โครงการ นาคราชคู่

สินเชื่อเพื่อเกษตรกร ปุ๋ยแบ่งจ่าย

พี่น้องเกษตรกร

ที่ประสบปัญหาด้านการเงินและสินเชื่อ

พี่น้องเกษตรกร ที่ประสบปัญหาด้านการเงินและสินเชื่อ วันนี้เรา ก็ขอแสดงความยินดีกับการได้รับโอกาสเหมือนกับคนที่มีเงิน และก็มากกว่าคนที่มีเครดิต โดยการนาคราชคู่ ซื้อง่าย จ่ายสบาย พร้อมที่จะให้ท่านได้ สามารถสั่งซื้อสินค้าทางการเกษตรได้ในวงเงินสินค้าที่ไม่จำกัดและก็ไม่ตรวจสอบเครดิตของท่าน ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ แม้ว่าท่านประสบปัญหาด้านการเงินและสินเชื่อ

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้า

โดยที่ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตของท่าน และทางโครงการก็ไม่ได้ไปตรวจเช็คว่าท่านจะมี ไร่ นา สวน อยู่ที่ไหน

วันนี้หลักประกันเราไม่ต้องใช้ครับ เราเชื่อใจพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน นี่คือโอกาส นี่คือสิ่งที่เกิดประโยชน์กับท่าน เกิดประโยชน์กับดิน เกิดประโยชน์ด้านการเงินและสินเชื่อของท่าน

ไม่ต้องมีหลักประกัน

ไม่ต้องมีหลักประกันใดๆ มีแค่บัตรประชาชนใบเดียว ก็สามารถเข้าร่วมโครงการกับเรา และนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้เลย

ประโยชน์ของสินค้าในโครงการ

วันนี้สิ่งที่เราจะได้รับจากโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการเงินและสินเชื่อ หรือว่าโอกาสทางการแก้ปัญหาการเจริญเติบโตของพืช การแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงในระบบของพืช การแก้ปัญหาความเป็นกรดที่รุนแรง สารพิษตกค้างในดิน และยังให้อาหารทางใบเพื่อให้พืชได้นำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เร่งการเจริญเติบโตให้สมบูรณ์ รวดเร็วให้มากขึ้น ร่วมกับทางนาโน โพรแทสเซียมฮิวเมส หรือทางค่าความเป็นด่างที่ใช้กับดิน

ท่านยังสามารถลดต้นทุนในการจ้างค่าแรงและลดต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย สารปรับปรุงดิน ธาตุอาหารรองเสริม ปุ้ยน้ำ หรือนาโน ในเวลาเดียวกันที่จะต้องซื้อถึง 5 อย่าง  ในวันนี้ทั้ง 5 อย่าง เราได้ถูกรวบรวมเข้าสูโครงการแล้ว จัดเป็นชุดเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสนำไปใช้ ครั้งเดียวจ่ายเงินครั้งเดียว

วันนี้สิ่งที่ท่านจะได้รับไปนอกจากโอกาสการได้รับผลิตภัณฑ์ไปใช้ทางการเกษตรแล้ว ท่านยังสามารถได้ประโยชน์จากสินค้าที่ท่านได้ไปจากโครงการ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยซึ่งมีอินทรีย์วัตถุจากฮิวมัส ที่สามารถไป เร่งการเจริญเติบโตของพืชได้

ยังได้ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมที่สามารถไปบำรุงกิ่งก้าน ดอก ใบ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ ไม่ว่าจะเป็นใบหงิก ใบงอ ใบไหม้ ใบเหลือง ใบร่วง ดอกหล่น ผลแตก รสชาติไม่ดี คั่วไม่เหนี่ยว บิดบ้าง เบี้ยวบ้าง ไม่ใหญ่ ไม่ยาว ไม่ดก ไม่หวาน ไม่มัน หรืออาจจะไม่มาตรงตามฤดูกาล นั่นหมายถึงการขาดธาตุรองและธาตุเสริม

และอีกส่วนหนึ่งที่เราตระหนักและทราบดีว่าวันนี้พื้นดินของพี่น้องเกษตรกรกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก สารพิษตกค้าง การเสื่อมสภาพ การเป็นกรดอย่างรุนแรง เราจึงได้มอบสารปรับปรุงดินเข้ามาในกลุ่มในโครงการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางดิน

นอกจากนี้แล้วเรายังมีนาโนหรือแร่ลีโอนาไดท์ ในส่วนของโพรแทสเซียมฮิวเมส หรือ ฮิวมิคแอสซิด เป็นชนิดผงละลายน้ำเพื่อนำไปใช้ในการราดดินหรือใช้ร่วมกับทางพืชได้ ซึ่งมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางพืชและทางดิน ซึ่งมีค่าความเป็นด่าง นี่คือประโยชน์ที่เราได้เลือกสรรค์ในโครงการเพื่อพี่น้องเกษตรกร ที่ประสบปัญหาด้านการเงินและสินเชื่อ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

นอกจากท่านจะได้ธาตุอาหารหลักจากอินทรีย์วัตถุฮิวมัส และก็ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมจากกลุ่มแร่ธาตุแล้ว ท่านยังได้สารปรับปรุงดินโดโรไมท์ ซีโอไลท์ จากกลุ่มสารปรับปรุงดินเพื่อมาให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขโครงสร้างดิน เพื่อลดการตึงตัวของหินนั่นเอง

และเรายังมีปุ๋ยน้ำ รองเสริมชนิดน้ำ เพื่อพ่นฉีดทางใบ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้เร็วขึ้นแทนปุ๋ยทางราก

โครงการ นาคราชคู่ สินเชื่อเพื่อเกษตรกร ปุ๋ยแบ่งจ่าย

องค์ประกอบความสำเร็จของโครงการ

บทความน่าสนใจ