นาคราชคู่ ไคโตซานพลัส อโทนิค

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมประสิทธิภาพพืช ตราม้าคู่ ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร

องค์ประกอบหลัก ไคโตซานไม่น้อยกว่า 2% +อโทนิค (กลุ่มในโครฟิโนเลต)

ประโยชน์ของไคโตซาน

– ช่วยให้พืชสวน พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น
– ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และการเจริญเติบโตให้แก่ต้นพืช ผัก ผลไม้
ไม้ดอกไม้ประดับ
– ช่วยป้องกันการเกิดโรค ซึ่งมาจากเชื้อจุลินทรีย์ในดิน
– สามารถไปกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานให้แก่เมล็ดพืช ที่จะนำไปเพาะขยายพันธ์ทำให้มีอัตราการขยายพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
– เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ
– เป็นตัวช่วยให้พืชกินอาหาร กินปุ๋ยได้ดี ช่วยส่งเสริมราก ใบ ลำต้น ดอก ส่งเสริมผลทำให้พืชแข็งแรง
– สร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี
– ใช้ในการยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิต
– ช่วยทำให้ผลผลิตสูงขึ้น มีคุณภาพดี ปลอดสารพิษ และรักษาสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ

ผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติ 100%  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไคโตซาน
เป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงสร้างเปลือกนอกของสัตว์จำพวก กุ้ง ปู ปลาหมึก และแมลง
นอกจากนี้ยังพบใน เห็ดรา และสาหร่าย บางชนิด
สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
มีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช

 

ประโยชน์ อโทนิค (กลุ่มในโตรฟิโนเลต)

– เพิ่มปริมาณรากฝอย
– เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด
– ออกดอกดก ขั้วเหนียว
– ใช้ได้ดีกับทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช

ข้อแนะนำและวิธีการใช้  (ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด)

ชนิดพืช

อัตราการใช้

ระยะเวลาการใช้

พืชผั กล้วยไม้ ดอกไม้

5-10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน

พืชไร่ ไม้ผล

10-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

 

นาข้าวอัตราการใช้ 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่นครั้งแรกพร้อมสารเสริมประสิทธิภาพพืชได้ทุกชนิด
ฉีดพ่นครั้งที่สองเมื่อข้าวอายุได้ 1 เดือน
ฉีดพ่นครั้งที่สามเมื่อข้าวอายุได้ 2 เดือน
ฉีดครั้งสุดท้ายตอนข้าวเริ่มออกรวง (เป็นหางปลาทู)