AMINO อะมิโน

ประโยชน์ของ “กรด อะมิโน”

เร่งการเจริญเติบโต ช่วยในการ สังเคราะห์แสง
ช่วยให้พืชโตไว
เร่งใบ ดอก ผล
ช่วยปรังปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์
ครบครันทุกสารอาหาร ที่พืชต้องการ

เร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิด ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อ
ขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืช เพิ่มน้ำหนักผล เร่งใบเขียว เร่งราก
แตกยอด ขยายกอ เร่งสี ดอก ผล
เร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืช
และการต้านทานต่อโรค แมลง หรือภูมิที่อากาศแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผล
อุดมด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดิน ให้มีการขยายตัวดี พืชสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างรวเดร็ว เพื่อลดการสูญเสียน้ำ ในต้นพืช ช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืช
ช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและบังคับการ ปิด-เปิด ปากใบของพืช