เข้าถึงเกษตรกรทุกพื้นที่ด้วยรถแห่โฆษณา

สื่อโฆษณารถแห่กระจายเสียง ถือเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ที่สร้างความน่าจดจำ เพราะเป็นสื่อที่สามารถอธิบายรายละเอียดของโครงการและสินค้าผ่านทางเสียงโฆษณา ทั้งยังมีป้ายโฆษณาที่มีสีสันสวยงาม สะดุดตาและเข้าใจในตัวสินค้าได้มากยิ่งขึ้น สามารถกำหนดเส้นทางเดินรถได้เอง เหมาะกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ จึงเป็นการตอบโจทย์การนำเสนอโครงการให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่ด้วยรถแห่ ควรมีโบร์ชัวร์ของโครงการ ที่มีเบอร์โทรติดต่อของท่าน เพื่อแจกให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ และเอกสารลงทะเบียนสำหรับลงชื่อผู้สนใจ เพื่อเป็นการติดตาม และแนะนำโครงการและสินค้าแบบละเอียดในภายหลัง

ข้อดีของการโฆษณาด้วยรถแห่

เสียง

ดึงดูดความน่าสนใจด้วยเสียงประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากรู้

ภาพ

สร้างความเข้าใจและกระตุ้นความสนใจด้วยภาพโฆษณา

ประสิทธิภาพ

ผู้คนเห็นและได้ยินข้อมูลเป็นจำนวนมาก ในรัสมีพื้นที่ๆ ต้องการ

เข้าถึง

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง และเกิดกิจกรรมต่างๆได้ ในพื้นที่ๆไปถึง

ตัวอย่างการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รถแห่

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง