ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

“รีวิว ก่อนใช้และหลังใช้ สินค้า โครงการนาคราชคู่"

ชิงรางวัลรวมกว่า 13 รางวัล

รางวัล 13 รางวัล

อันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาท

อันดับที่ 3 รับเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลพิเศษ 10 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

กติกาและวิธีการส่งคลิป

ถ่ายคลิปวิดีโอ รีวิวก่อนและหลังการใช้สินค้าในโครงการนาคราชคู่ 
โดยในคลิปจะต้องมีการรีวิวสินค้าที่เห็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงโครงการหรือสินค้าในโครงการ  เนื้อหาในคลิปวิดีโอ เพลง ตลอดจนกราฟฟิคที่ตกแต่งในวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ของผู้อื่น

ผู้เข้าประกวดจะต้องอัพโหลดไฟล์วิดีโอมาที่ www.pakphoomnaka.com/clip-vdo

โดยคณะกรรมการจะตรวจสอบเนื้อหาในคลิปวิดีโอ และอัพโหลดขึ้น
Youtube Channel : โครงการนาคราชคู่
Facebook : โครงการนาคราชคู่ สินเชื่อเพื่อเกษตรกร ปุ๋ยแบ่งจ่าย

หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอมีส่วนหนึ่งส่วนใด ผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ มีสิทธิ์ถอดคลิปวิดีโอดังกล่าวออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ แชร์ หรือโปรโมตวิดีโอของตนเองได้ไม่จำกัด

ระยะเวลาการประกวด

ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งคลิปวิดีโอเข้ามาได้
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566
ก่อนเวลา 24.00 น. เท่านั้น

ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 15 มิถุนายน 2566
ผ่านwww.pakphoomnaka.com/clip-vdo
และ Facebook : โครงการนาคราชคู่ สินเชื่อเพื่อเกษตรกร ปุ๋ยแบ่งจ่าย