โรงงานผลิตปุ๋ย อันดับต้นๆ เมืองไทย

มีกำลังการผลิต มากกว่าวันละ 3,000 ตัน

จำหน่ายวัตถุดิบปุ๋ย

เพอร์ไลต์

เพอร์ไลต์ มีคุณสมบัติ เป็นตัวดูดซึมที่ดี และมีความพรุนในตัวสูง ทำให้สภาพเป็นดินร่วนและPerliteยังสามารถช่วยรักษาสมดุล ระหว่างปริมาณของน้ำ และอากาศในดินได้ด้วย

แคลเซี่ยม

เหมาะสำหรับ ปรับ PH ดิน แก้ปัญหาดินกรด, ดินเปรี้ยว เพิ่มแคลเซี่ยมในสูตรอาหารสัตตว์ ไก่, หมู สัตว์น้ำ เพิ่มความเยียวแก่น้ำ และเพิ่มแคลเซี่ยมต่อกุ้ง ในระหว่าการเลี้ยง

โดโลไมท์

ธาตุอาหารรอง เสริม จากธรรมชาติบริสุทธิ์สูง โดโลไมท์ ประกอบด้วยธาตุแคลเซี่ยม, แมกนีเซี่ยม, เหล็ก, อลูมิเนียมและซิลิก้า ซึ่งมีความจำเป็นต่อการ เจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรง

ฟอสเฟต

ฟอสเฟต เป็นแร่หินธรรมชาติ ผ่านการบดละเอียด ไม่ต่ำกว่า 100 เมธ องค์ประกอบหลักธาตุอากหารพืชฟอสฟอรัส และมีธาตุอาหารรอง แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม

ยิปซั่ม

สูตรทางเคมี ยิปซั่ม Ca Do4 2H2O โดยประกอบด้วย ซัลเฟอร์ไฮดรอกไซด์ (SO3 46.5%) แคลเซี่ยมออกไซด์ (Cao 32.6% และน้ำ H2O 20.9%)การนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

ขี้เค้ก

ขี้เค้ก ว่ามีผลิตภัณปรับดินจากแร่ธรรมชาติ. ทำให้ดินร่วนซุย. ออกซิเจนลงดินได้. รากจะแตกขยายและชอนไช หาอาหารเลี้ยงพืชได้มาก ทำให้เติบโตสมบูรณ์

โปรแตสเซียมฮิวเมท

โปรแตสเซียมฮิวเมท จะช่วยทำให้ดินให้อุ้มนํ้าและระบายอากาศได้ดี ช่วยทำให้ดินดีทำให้ระบบรากของพืชดีพืชจะดูดซึมแร่ธาตุอาหารได้ดี

ปูนขาว

ปูนขาว ในทางเกษตรมีใช้มากในด้านการปรับปรุงดิน อาทิ หน้าดินเหนียว ดินเป็นกรด ดินมีเชื้อโรค เป็นต้น ซึ่งมักใช้ในแปลงนา แปลงผัก สวนผลไม้ เพื่อปรับปรุงให้ดินมีคุณภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งปูนขาวสามารถปรับปรุงดินได้