การล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ผู้บริหารโครงการนาคราชคู่
สามารถล็อคอินเข้าระบบ
เพื่อเข้าไปตรวจสอบรายงานต่างๆ เช่น
✅ ข้อมูลส่วนตัว
✅ ข้อมูลการแนะนำผู้บริหาร
✅ ข้อมูลการซื้อขาย

ในส่วนข้อมูลคอมมิชชั่น
อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง
เมื่อเรียบร้อยแล้ว จะแสดงให้เห็นอีกครั้งครับ

วิธีการล็อคอิน

ในช่อง เลขสมาชิก
ให้ใส่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ในช่อง Password
ให้ใส่ 4 ตัวท้าย เลขบัตรประชาชน


ในการเข้าระบบครั้งต่อไป
หากไม่สะดวกใช้เลขบัตรประชาชนล็อคอิน
จะใช้รหัสสมาชิกในการล็อคอินก็ได้

โดยเข้าไปที่
หน้าข้อมูลส่วนตัว จะเห็นรหัสสมาชิก
สามารถใช้สมาชิก และรหัสผ่านเดิม
ในการล็อคอินครั้งต่อไปได้เลย