ค่า PH คืออะไร

ความเป็นกรด-ด่างของสสาร วัดกันด้วยหน่วย pH ซึ่งโดยปกติจะมีค่าอยู่ที่ 0-14 ดังนั้นหากในดินมีค่า pH เท่ากับ 7 ก็แสดงว่ามีความเป็นกรด-ด่างเป็นกลาง แต่ถ้ามีค่า pH ต่ำกว่า 7 ก็แสดงว่าดินมีความเป็นกรดมาก กลับกันหากดินมีค่า pH สูงกว่า 7 ก็แสดงว่ามีความเป็นด่างสูง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วดินมักจะมีค่าความเป็นกรดอยู่ที่ 3 และมีค่าความเป็นด่างอยู่ที่ 10 โดยมีปัจจัยแวดล้อมอย่างสารอาหารที่ดินได้รับ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ ที่ทับถม และปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยต่อปีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งดินที่มีค่า pH ประมาณ 6.5-7 จะเป็นดินที่ปลูกต้นไม้ได้ดีที่สุด เพราะมีค่าค่อนข้างเป็นกลาง ศึกษาเรื่องค่า pH ในดินไว้แต่แรก ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้น​

ทำไมจึงต้องเช็กระดับค่า pH อยู่ตลอด

pH หรือกรดด่างของดิน และน้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก หากดินของ “คุณ” มีค่า pH ที่ต่ำ หรือสูงเกินไป ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชจะถูกล๊อคเอาไว้ พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ ยิ่งใส่ปุ๋ยลงไป ยิ่งขาดทุนหนักขึ้น นอกจากนี้ปัญหา pH ดินที่ไม่เหมาะสม ยังนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น โรครากเน่าโคนเน่า อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีการวัดค่า pH ของดิน เป็นประจำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เพราะการที่ดินขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน มีผลให้ดินมีความเป็นกรดสูงได้

เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างทั้งแร่ธาตุในดิน และระดับน้ำฝนที่ตกในแต่ละปี รวมไปถึงปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืช จึงทำให้ค่า pH ในดินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงต้องหมั่นตรวจสอบ และสังเกตค่า pH ในดินอยู่เสมอ เพื่อจะได้ปรับระดับค่า pH ในดินให้มีความเหมาะสมกับพืช และส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตอย่างสวยงาม ออกดอกออกผลเป็นที่น่าพอใจ

ค่า pH มีผลต่อพืชอย่างไร

ค่า pH ในดินไม่ได้มีผลโดยตรงกับการเจริญเติบโตของพืช แต่มีส่วนช่วยให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเท่านั้น ซึ่งถ้าหากพืชเจริญเติบโตในดินที่มีค่าความเป็นกรดต่ำเกินไป ใบก็จะเหลือง เนื่องจากไม่สามารถดูดธาตุเหล็กเข้าไปบำรุงต้นได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นดินที่จะเหมาะกับการปลูกพืช จึงต้องมีค่าความเป็นกรดอยู่พอสมควร เพื่อที่ความเป็นกรดจะได้แปลงธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้สะดวก
แต่ถึงอย่างนั้นค่า pH ก็มีผลเสียต่อพืชอยู่เช่นกัน โดยหากดินมีค่า pH ต่ำ ธาตุแมงกานีสในดินก็จะกลายเป็นพิษต่อพืช เป็นสาเหตุให้พืชมีใบเหลือง ใบแห้ง และตายได้ในที่สุด และถ้าหากค่า pH ในดินต่ำมากจนเกินไป ดินก็จะดูดซับสารอะลูมิเนียมแทนธาตุอาหารจำเป็น ต้นไม้จึงเติบโตช้า เพราะไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ แต่ถ้าดินมีค่า pH อยู่ในระดับที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้สารอาหาร และสิ่งมีชีวิตในดินเจริญเติบโตได้ดี อีกทั้งยังช่วยแปลงธาตุไนโตรเจนให้พืชสามารถดูดซับได้ ส่งผลให้พืชงอกงามสุขภาพดีอีกด้วย

วิธีตรวจวัดค่า PH ดิน

ดินที่จะวัดควรมีความชื้น หากดินมีความชื้นน้อยมาก หรือไม่มีเลย อาจทำค่าคลาดเคลื่อนได้ (หากดินแห้งเกินไป ให้รดน้ำและทิ้งไว้ 20-30 นาที ก่อนทำการวัดค่า)

หากพื้นที่มีหินเป็นจำนวนมาก ควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ด้วยความระมัดระวัง

ควรให้แถบสัมผัสเนื้อดินและดินบริเวณรอบ ๆ หัววัดต้องมีความแน่นด้วย
หากต้องการวัดดินส่วนที่อยู่ลึกลงไปแนะนำให้ใช้วิธีขุดดิน และค่อยนำเครื่องลงไปวัดค่าในระดับความลึกที่ต้องการ

ปักดินทิ้งไว้ประมาณ 2-5 นาที หรือ จนกว่าเข็มวัดจะหยุดนิ่ง แล้วจึงอ่านค่า จะได้ค่าที่คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

ทำการวัดในหลายจุดแตกต่างกันในสวน การอ่านค่าเพียงจุดเดียวครั้งเดียวอาจได้ค่าผิดพลาด ทางที่ดีจึงควรหาค่าเฉลี่ยของ pH ทั้งแปลง หากทั้งหมดมีค่าเดียวกัน คุณก็สามารถปรับสภาพดินได้ตามแต่ต้องการ

สั่งซื้อเครื่องวัด HP ดิน

โปรโมชั่น สุดพิเศษสำหรับโครงการนาคราชคู่
เครื่องวัดค่ากรดด่างและความชื้นในดิน
แบรนด์ TAKEMURA รุ่น DM-15 ของแท้จากญี่ปุ่น

จากราคาปกติ 2,690 บาท (ปลายทาง 2825บาท)

ราคาพิเศษเฉพาะโครงการนาคราชคู่  2550บาท
(เก็บเงินปลายทาง 2685บาท)

พร้อมรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ดังนี้

1. รับประกันของแท้จากญี่ปุ่น หากไม่ใช่ของแท้ ยินดีคืนเงินไม่มีเงื่อนไข (ระวังของลอกเลียนแบบ)
2. ส่ง EMS ฟรี ทั่วประเทศ
3. รับฟรี Infographic สรุปเกี่ยวกับกรดด่างดิน ดีไซน์สวยงาม ให้คุณเข้าใจเรื่องกรดด่างดินแบบง่าย ๆ จะช่วยอธิบายการใช้ปุ๋ยให้ลูกค้าได้เข้าใจอย่างละเอียด
4. ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เกษตรอื่น ๆ #ฟรี
5. รับประกันสินค้า 3 เดือน
6. ปรึกษาการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ของ “ไอฟาร์ม” ได้ตลอด

วิธีการสั่งซื้อ
> เพิ่มเพื่อนไลน์ (ร้านไอฟาร์มช็อป)
> ส่งภาพตัวอย่างสินค้าภาพที่เห็นอยู่นี้ไปทางไลน์
> แจ้งว่ามาจาก “โครงการนาคราชคู่” เพื่อขอส่วนลด