อัตราส่วนการใช้

1 ช้อน คนกาแฟเล็ก ผสมน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นกับพืชทุกชนิด

พืชใบอ่อนหรือต้นกล้า ใช้ครึ่งช้อน ผสมน้ำ 20 ลิตร

20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นบางๆ ในพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ข้อระวัง อย่าผสม NBNมากเกินคำแนะนำ จะทำให้พืชใบไหม้และ ทำให้ชะงักการเติบโตชั่วคราวได้