วัสดุ ปรับปรุงดิน ตราหมาคู่ บรรจุ 50kg

เหมาะสำหรับ
> ดินไม่กินปุ๋ย

> ดินเสื่อมสภาพ

> ดินแข็ง ดินด้าน

> ดินเป็นกรด

> ดินที่ทำเกษตรติดต่อกันหลายปี

> ดินที่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมาก

ประโยชน์และคุณสมบัติ