ปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ตราม้าคู่ สูตร 20-5-5

สูตรเร่งการเจริญเติบโต 20-5-5
เร่งการเจริญเติบโต เร่งรากลำต้นใบ โตไว ใบเขียว ลำต้นใหญ่ รากมาก โต ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ ติดผลถูกต้อง ตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แก่ลำต้นและใบ