ชุดสินค้า ซื้อง่าย จ่ายสบาย (ปุ๋ยน้ำ 20-5-5)

ชุดปรับปรุงดิน เพิ่มสารอาหารให้ดิน และบำรุงพืช
เร่งการเจริญเติบโต เร่งรากลำต้นใบ โตไว ใบเขียว ลำต้นใหญ่ รากมาก โต ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว

ในชุดประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติ ตราม้าคู่
1 กระสอบ บรรจุ 50กก.

1 กระสอบ ใช้หว่านได้ 1 ไร่

2. ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินและบำรุงพืช เกรดพรีเมี่ยม ตรานาคราชคู่
1 กระสอบ บรรจุ 50กก.

1 กระสอบ ใช้หว่านได้ 1 ไร่

3. นาคราชคู่ NBN Tree ion Plus
1 ซอง บรรจุ 8 กรัม
ใช้ฉีดพ่นได้ 20-30ไร่

4. ปุ๋ยน้ำสูตร 20-5-5(เร่งการเจริญเติบโต)
1 ขวด บรรจุ 1,000ml
ใช้ฉีดพ่นได้ประมาณ 10ไร่ จำนวน 5 รอบ