ชุดสินค้า ซื้อง่าย จ่ายสบาย (ปุ๋ยน้ำ 5-20-5)

ชุดปรับปรุงดิน เพิ่มสารอาหารให้ดิน และบำรุงพืช
เร่งดอกออกผล เร่งช่อ เร่งป้อง เร่งติดตา สร้างเกษร สร้างแป้ง สร้างน้ำตาล ผลดก

ในชุดประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติ ตราม้าคู่
1 กระสอบ บรรจุ 50กก.

1 กระสอบ ใช้หว่านได้ 1 ไร่

2. ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินและบำรุงพืช นาคราชคู่
1 กระสอบ บรรจุ 50กก.

1 กระสอบ ใช้หว่านได้ 1 ไร่

3. นาคราชคู่ NBN Tree ion Plus
1 ซอง บรรจุ 8 กรัม
ใช้ฉีดพ่นได้ 20-30ไร่

4. ปุ๋ยน้ำสูตร 5-20-5(เร่งดอก เร่งช่อ สร้างแป้ง น้ำตาล)
1 ขวด บรรจุ 1,000ml
ใช้ฉีดพ่นได้ประมาณ 10ไร่ จำนวน 5 รอบ