ชุดสินค้า ซื้อง่าย จ่ายสบาย (ปุ๋ยน้ำ 5-5-20)

ชุดปรับปรุงดิน เพิ่มสารอาหารให้ดิน และบำรุงพืช
เร่งผลผลิต ใหญ่ยาว รสชาติ เร่งน้ำหนัก ผลดก หัวใหญ่ ต้นโต น้ำหนักมาก

ในชุดประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติ ตราม้าคู่
1 กระสอบ บรรจุ 50กก.

1 กระสอบ ใช้หว่านได้ 1 ไร่

2. ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินและบำรุงพืช นาคราชคู่
1 กระสอบ บรรจุ 50กก.

1 กระสอบ ใช้หว่านได้ 1 ไร่

3. นาคราชคู่ NBN Tree ion Plus
1 ซอง บรรจุ 8 กรัม
ใช้ฉีดพ่นได้ 20-30ไร่

4. ปุ๋ยน้ำสูตร 5-5-20 (เร่งผลผลิต ใหญ่ยาว)
1 ขวด บรรจุ 1,000ml
ใช้ฉีดพ่นได้ประมาณ 10ไร่ จำนวน 5 รอบ