ผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพ พืชและดิน นาคราชคู่ NBN TREE ION PLUS

Natural innovation นวัตกรรมจากธรรมชาติ 100%

ปรับปรุงสภาพดิน
เสริมการเจริญเติบโต
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

1 ซอง ใช้ได้ 20-30 ไร่

ประโยชน์และคุณสมบัติ

ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

พืชผัก พืชสวน พืชไร่ ไม้ผล นาข้าว ไร่อ้อย มันสัมปะหลัง พืชลงหัว ไม้ดอกไม้ประดับ สวนยางพารา สวนปาล์ม

วิธีใช้
ผสมน้ำรดราด และพ่นเป็นละอองฝอย ตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด