คุณสมบัติและประโยชน์ของโดโลไมท์

ประโยชน์ของโดโลไมท์ โดโลไมท์

ธาตุอาหารรอง เสริม จากธรรมชาติบริสุทธิ์สูง ประกอบด้วยธาตุแคลเซี่ยม, แมกนีเซี่ยม, เหล็ก, อลูมิเนียมและซิลิก้า ซึ่งมีความจำเป็นต่อการ เจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรง

แคลเซี่ยม กระตุ้นให้แตกตา, ยอด, ดอก, ผล และรากช่วยสร้างผนังเซลล์สามารถป้องกันดอก และผลร่วง
แมกนีเซี่ยม ทำให้พืชเชียวทนทาน ไม่ซีด ปรุงอาหารดีขึ้น

ซีลิก้า ทำให้พืชมีผนังเซลล์แข็งแกร่ง ต้นข้าวไม่ล้ม โรคแมลงรบกวนน้อยลง

pH 9.6 ลดกรดของดิน บำรุงดิน ร่วนซุย ถ่ายเทอากาศได้สะดวกดินปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้

ป้องกัน โรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราไพท็อปโทร่า และเชื้อแบคทีเรีย

บทความน่าสนใจ