คุณสมบัติและ ประโชยน์ของซีโอไลท์

ประโยชน์ของซีโอไลท์

ซีโอไลท์ ประโยชน์ซีโอไลท์ ( Zeolite )รักษาสมดุลของ pH ในน้ำมีความพรุนในตัวสูง ช่วยปรับดูดซับปุ๋ย และแร่ธาตุอาหารไว้ไม่ถูกชะล้างจับสารพิษ ของเสีย ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์

ประเภทของ ซีโอไลท์

ซีโอไลท์ ประเภทผง นิยมใช้กันมากในกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้ง ใช้ได้ทั้งการเตรียมบ่อ โดยหว่านให้ทั่วพื้นบ่อ หรือขณะเลี้ยง ซึ่งช่วยดูดซับแก๊สพิษ เช่น แอมโมเนีย แก๊สไข่เน่า ที่เกิดจากของเสียจำพวกกุ้ง และอาหารที่เหลือเน่าเสีย ปัจจุบันมีการนำไปประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร

ซีโอไลท์ ประเภทเกร็ด นิยมใช้ในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม ใช้ในการกรองน้ำ (อัดอยู่ในรูปแท่ง) ตลอดจนใช้ในการกรอง บำบัดน้ำในฟาร์ม ใช้ในจำพวกตู้ปลา และใช้เป็นตัวรองพื้นกระบะให้แมวฉี่ (cat sand)เป็นต้น

ซีโอไลท์ ประเภทเม็ด นิยมใช้กันทั่วไป เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้มากกว่าประเภทอื่น ๆ

ซีโอไลท์ประโชยน์ด้านการเกษตร

บทความน่าสนใจ