ปุ๋ย เป็นปัจจัยหลักของพืช ที่ช่วยในการเจริญเติบโต ออกดอกและผล

มาถึงตอนสุดท้ายแล้ว หากพูดถึง ปุ๋ย เกษตรกรย่อมคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะเป็นส่วนสำคัญเช่นกัน ในภาคเกษตรกรรม เป็นปัจจัยหลักของพืช ที่ช่วยในการเจริญเติบโต ออกดอกและผล

 

ปุ๋ยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1 เคมี (N-P-K) ประกอบด้วย
– สูตร 15-15-15
– สูตร 18-20-0
– สูตร 46-0-0
– สูตร 13-13-21
2 อินทรีย์ (N P K) ประกอบด้วย
– ปุ๋ยหมัก
– ปุ๋ยคอก
– มูลสัตว์
– ซากพืช
– ซากสัตว์
– กากน้ำตาล
– ชานอ้อย
3 ปุ๋ยชีวภาพน้ำ ประกอบด้วย
– จุลินทรีย์ที่มีชีวิตและสายพันธุ์
– น้ำหมัก

ธาตุรอง ประกอบด้วย
– แคลเซียม ช่วยเสริมสร้างเซลล์ ให้พืชออกผลได้ดี
– แมกนีเซียม กระตุ้นการทำงานของน้ำย่อยในพืช ให้พืชไม่หยุดการเจริญเติบโต
– กำมะถัน ช่วยสร้างโปรตีนในพืช และกระตุ้นการหายใจและปรุงอาหารของพืช

ธาตุเสริม
– เหล็ก เสริมสร้างคลอโรฟิลด์ ช่วยในการสังเคราะห์แสง ให้ใบเขียว สวยสดตลอดเวลา
– ทองแดง เพิ่มโมเลกุลในคลอโลฟิลด์ คงความเขียวสดของใบไม้
– โบรอน ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้ดี โดยเฉพาะโพแทสเซียม
– สังกะสี เร่งการสร้างฮอร์โมนให้ตาดอก
– โมลิบดินัม ช่วยให้พืชดูดซึมนำสารอาหารและแร่ธาตุที่ได้ไปใช้ตามส่วนต่าง ๆ
– แมงกานีส ช่วยในการหายใจและการสังเคราะห์วิตามินของพืช ให้เนื้อเยื่อเจริญเติบโตได้ดี
– คลอรีน ช่วยให้พืชปลดปล่อยออกซิเจนในการสังเคราะห์แสง

สารปรับปรุงดิน ประกอบด้วย
-โดโลไมท์ (dolomite) เป็นปูนชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบของธาตุแคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) มีลักษณะทางเคมีเป็นด่าง จึงใช้ในการปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้มีความเป็นด่างเพิ่มขึ้น
-ซีโอไลท์ ( Zeolite )รักษาสมดุลของ pH ในน้ำมีความพรุนในตัวสูง ช่วยปรับดูดซับปุ๋ย และแร่ธาตุอาหารไว้ไม่ถูกชะล้างจับสารพิษ ของเสีย
-ปูนมาร์ล (marl) เป็นวัสดุปรับปรุงดินที่ให้ทั้งแคลเซียม อีกทั้งยังช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่าPH) ของดินให้สูงขึ้นอย่างช้าๆ และยังเป็นแหล่งแคลเซียมที่มีประโยชน์สำหรับพืชอีกด้วย
-ปูนขาว (lime) มีส่วนช่วยในการปรับปรุงดินให้มีสภาพความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม โดยสามารถช่วยปรับปรุงดินได้แทบทุกชนิด

ฮอร์โมน ประกอบด้วย
-สาหร่าย อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ ที่ช่วยในการเจริญเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้พืชต้านทานต่อการเกิดโรค ช่วยลดการเข้าทำลายของแมลง ทนทานต่อสภาวะเครียด
-ไคโตซาน ช่วยให้พืชดึงดูดแร่ธาตุอื่นไปใช้และยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของพืช นอกจากนี้ ยังสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศและดิน จึงสามารถนำไปใช้ทำเป็นปุ๋ยชีวภาพได้ปัจจุบัน
-อะมิโน ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ใบมีสีเขียวสด ดอกและผลเจริญเติบโตดี ช่วยเร่งความหวานและเพิ่มสีผล ทำให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี สร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง อีกทั้งยังช่วยให้พืชทนต่อสภาวะต่างๆ ได้ดี
-โปรตีน เป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อชีวิตพืช แต่สิ่งที่ต้องการกลับไม่ใช่โปรตีน แต่เป็นกรดอะมิโน ที่เป็นหน่วยเล็กๆ ของโปรตีน การเจริญเติบโตของพืชจะต้องมีองค์ประกอบของอินทรีย์สารที่เรียกว่าโปรตีน
-เอนไซม์ คือกลุ่มโปรตีน ที่ผลิตโดยเซลล์สิ่งมีชีวิต พบได้ทั้งในพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ เช่น การสังเคราะห์องค์ประกอบภายในเซลล์ ระบบการย่อยอาหาร โดยย่อยสลายโมเลกุลของอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลง
-ฮิวมิค เป็นตัวช่วยปรับปรุงโครงสร้างภายในดินเพื่อให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถปรับสภาพหน้าดินที่แข็ง,เหนียว ให้มีลักษณะที่ร่วนซุยมากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ช่วยจับแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืชได้ดี

ทั้งนี้ ในการทำเกษตรให้ได้ผลดี ต้องเริ่มจากดูแลดิน คือการปรับปรุงดิน หลังการเพาะปลูกพืช เพื่อลดความเป็นกรดในดินและสารตกค้างในดิน ที่เป็นอุปสรรคของรากพืชในการยึดเกาะดิน ที่มีความตึงและแน่น
ทำให้ความสามรถในการดูดซึม ดูดซับแร่ธาตุของรากแก้ว รากฝอย รากแขนงของพืช ลดลง
ดังนั้น เพื่อให้การดูดซึม ดูดซับ ของรากพืช หาอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นฐานดินต้องดี ด้วยการเติมแร่ธาตุปรับปรุงดิน

ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน จะมีคุณสมบัติเป็นด่าง เช่น ซีโอไลท์ ,ปูนมาร์ล ,ปูนขาว เป็นต้น
พร้อมทั้งแนะนำให้เติมธาตุอาหารรอง-เสริม ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ที่พืชมีความต้องการสูงมากถึง 45 เปอร์เซ็นต์
การเติมปุ๋ยเคมี ได้รับความนิยมเป็นอย่างมัก และอยู่คู่ภาคเกษตร แต่ปัญหาที่ตามมา คือพืชนำไปใช้ไม่หมด ทิ้งส่วนที่เหลือเป็นสารตกค้างในดิน เพราะความต้องการของพืช มีความต้องการธาตุอาหารหลัก เพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

เกษตรกร บางกลุ่มหลังพบปัญหาดินเป็นกรด จากการใช้ปุ๋ยเคมี หันไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น แต่ปัญหายังไม่ลดลง เพราะปุ๋ยอินทรีย์ ไม่สามารถลดกรดได้ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องระวังเชื้อราในดิน ที่เกิดจากการขบวนการหมัก ตามมาด้วย หากทำขั้นตอนไม่ถูกวิธี

กลุ่มปุ๋ย ชนิดน้ำเริ่มเป็นที่นิยมในภาคเกษตร ข้อดีคือ พืชนำธาตุอาหารไปใช้ได้เร็ว ไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างในดิน

การเติมกลุ่มฮอร์โมน ช่วยเสริมให้พืชแข็งแรงมากยิ่งขึ้น มีอานุภาคขนาดเล็ก พืชนำธาตุอาหารไปใช้ได้เลย และยังไม่ทิ้งสารตกค้างกับพืชและดินอีกด้วย

ดังนั้น จากข้อมูลในการดูแลพืชที่กล่าวมา เกษตรกรสามารถหาผลิตภัณฑ์ดูแลพืชและดิน แบบครบวงจร ทั้งปุ๋ยธาตุหลักสูตรน้ำ ,ธาตุรอง-เสริม ,ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน, ฮอร์โมนพืชแบบผง ได้ที่โครงการ นาคราชคู่ ซื้อง่าย จ่ายสบาย
ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายของโครงการ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก…
-สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-คุณวชิรวิชญ์ สิทธิอภิวรรธน์ รองกรรมการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัทภาคภูมิกรุ๊ป จำกัด
รับชมคลิป*** https://www.youtube.com/watch?v=xRvt5nj0vsE…

บทความน่าสนใจ