ผู้บริหารโครงการ นาคราชคู่ ซื้อง่าย จ่ายสบาย

ผู้บริหารโครงการ นาคราชคู่ ซื้อง่าย จ่ายสบาย

ธนัชเนศ ธารณ์ชีวานนท์

ประธานโครงการ / CEO

สุรีรัตน์ เม้ดเลอร์

รองประธานโครงการ

ฎัฐปธาน ไพสิฐพงศ์

รองประธานโครงการ

ผู้อำนวยการ โครงการ นาคราชคู่ ซื้อง่าย จ่ายสบาย

Metha Methadol

เมธา เมธาดล

ผอ.ฝ่ายวิชาการ การประชาสัมพันธ์และการตลาด

Hiran Sukritwong

หิรัญ​ สุกฤษฎิ์วงศ์

ผอ. ฝ่ายสื่อสารมวลชน และการตลาด

Narongrich Seedaeng

ณรงค์ฤทธิ์ สีแดง

ผจก. ฝ่ายเทคโนโลยี และสื่อสารประชาสัมพันธ์