องค์ประกอบความสำเร็จ ของโครงการ

การปล่อยOD สินค้า

การปล่อยOD สินค้า เป็นจำนวนมาก พร้อมกันทั้งประเทศ ทำให้เกิดกระแส ความเชื่อถือเกิดขึ้น

กำลังการผลิตสินค้า

โรงงานใหญ่ กำลังการผลิตสูง องค์ประกอบของโรงงานครบ

สินค้ามีประโยชน์สูงต่อเกษตรกร

มีสินค้าและโปรดักส์ ที่มีประโยชน์สูงสุด ต่อเกษตรกร ทั้งลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต จะต้องเกิดความประทับใจ ต่อผู้ใช้ และทำใหการซื้อซ้ำ มหาศาลในอนาคต

ราคาที่ยุติธรรมสำหรับเกษตรกร

ราคายุติธรรม และเป็นราคาพิเศษสุด สำหรับโครงการนี้ เกษตรกรเข้าถึงได้

จ่ายแค่ครึ่งเดียว เมื่อได้สินค้า

สินค้าถึงมือ จ่ายครึ่ง หลังเก็บเกี่ยว จ่ายครึ่ง จะเป็นระบบที่ดีมาก เก็บเงินก่อนครึ่ง ส่งสินค้าทีหลัง เก็บเกี่ยวจ่ายอีกครึ่ง… อาจเกิดการหลอกลวง เก็บไปแล้วครึ่ง สินค้าไม่ถึง ตามตัวไม่ได้ หรือถึงจะส่งสินค้าจริง แต่เก็บเงินก่อนครึ่ง ทำให้ ตัวแทนทำงานยาก ขึ้น

ทุ่มงบโฆษณา เพื่อให้คนรู้จัก

การที่ นาคราชคู่ ทุ่มโฆษณา จ้างดารา นักร้อง มาโฆษณา และมีสถานีวิทยุ มาร่วมรับโครงการทั้งประเทศ ความเชื่อถือ ทั้งผู้นำชุมชน และเกษตรกร ย่อม เกิดความมั่นใจสูงสุด

ถูกต้อง ชัดเจน ทำงานสบายใจ

เรื่องกฎหมาย หลายๆด้าน บริษัทมีความถูกต้องรอบด้าน ทำให้ ผู้บริหารโครงการ ทำงานอย่าง สบายใจ โปร่งใส ชัดเจน

มีระบบดูแลผลประโยชน์ ตรวจสอบได้

มีโปรแกรม ระบบดูแลผลประโยชน์ ผู้บริหารโครงการให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน รักษาสิทธิ์ ต่างๆให้ตัวแทน ชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้…