โรงงานผลิตปุ๋ยน้ำ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ในอนาคตอันใกล้นี้

บริษัท ที่เคเค เฟอร์ติไลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในเครือภาคภูมิกรุ๊ป จะมีการขยาย
โรงงานเพื่อผลิตปุ๋ยน้ำ ที่ได้มาตรฐาน
และคุณภาพในการผลิต เพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ 100%
และเพิ่มการผลิตเพื่อการส่งออกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
สู่อาเซียน (AEC)