โรงงานผลิตกระสอบ

โรงงานผลิตกระสอบรับจ้างผลิตกระสอบทั่วประเทศทั่วอาเซียนและทั่วทุกทวีปของโลก

โรงงานผลิตกระสอบรับจ้างผลิตกระสอบทั่วประเทศทั่วอาเซียนและทั่วทุกทวีปของโลก

เราเป็นผู้ผลิตกระสอบพลาสติกสานทอกลม เรามีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ ผลิตเส้นพลาสติก เพื่อนำมาทอให้เป็นกระสอบจนไปถึงการพิมพ์ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ บริษัทเรามีจุดเด่นอยู่ที่การพิมพ์ภาพเหมือน (Half-Tone) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการพิมพ์ที่พัฒนามาจากการพิมพ์เฟล็กโซกราฟฟี่ แต่จะได้ความสวยงามเทียบเท่ากับการพิมพ์กราเวียร์ เราควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2008